تاريخ : سه شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۴ | 8:33 | نویسنده : کارشناس تکنولوژی

 

 تاريخ : شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۴ | 23:40 | نویسنده : کارشناس تکنولوژی
برای دریافت 12 نمونه چک لیست پایه دوم اینجا کلیک کنید.تاريخ : پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۴ | 12:52 | نویسنده : کارشناس تکنولوژی
برای دریافت نمونه  طرح درس پایه اول که در سال تحصیلی 94-93 در استان  مقام سوم کسب کرده اینجا کلیک کنیدتاريخ : پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۴ | 12:38 | نویسنده : کارشناس تکنولوژی
برای دریافت طرح درس پایه چهارم که در سال تحصیلی 94-93 توانسته در استان مقام دوم کسب کند اینجا کلیک کنید.تاريخ : پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۴ | 12:31 | نویسنده : کارشناس تکنولوژیتاريخ : پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۴ | 12:19 | نویسنده : کارشناس تکنولوژی
برای دریافت فایل مواد و مراحل ساخت تابلوی نمایش در طرح جابر ابن حیان اینجا کلیک کنید.تاريخ : پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۴ | 12:12 | نویسنده : کارشناس تکنولوژی
 برای دریافت اسلاید( مراحل اجرا) طرح جابر ابن حیان اینجا کلیک کنید

 تاريخ : یکشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۴ | 9:18 | نویسنده : کارشناس تکنولوژی
تاريخ : شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۴ | 13:16 | نویسنده : کارشناس تکنولوژی
اولین کارگاه الگوهای برتر تدریس روز سه شنبه مورخه ی 10 آذر ماه با حضور 140 آموزگار در دبستان سعادت برگزار شد .  بعد از تقدیر منتخبین استانی توسط کارشناس تکنولوژی ،  استاد پوربهی به تشریح طرح مذکور پرداختند.تاريخ : شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۴ | 12:31 | نویسنده : کارشناس تکنولوژی